Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer een arbeidsongeschikte medewerker herstellende is, is het belangrijk dat er gekeken wordt of deze medewerker zijn werk op den duur volledig kan hervatten of dat er aangepast of ander werk nodig is. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft daar verder richting aan.
Een dergelijk onderzoek geeft inzicht in de belasting van functies en taken van een baan en zet die af tegen de belastbaarheid van de werknemer. Aan de hand van die uitkomst stelt de arbeidsdeskundige vast of er voor de verzuimende medewerker mogelijkheden tot (aangepast) werk zijn binnen de organisatie. Of dat een re-integratietraject buiten de organisatie wellicht meer kans van slagen heeft.
Het advies van de arbeidsdeskundige kan leiden tot inzet op re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor) of extern (2e spoor).

De meerwaarde van een arbeidsdeskundige ligt in het feit dat deze objectief signaleert en onafhankelijk advies uitbrengt. Daarom kan de arbeidsdeskundige de aangewezen persoon zijn om mee te zoeken naar oplossingen voor werkgevers en werknemers op het gebied van re-integratie. Daarbij houdt de arbeidsdeskundige uiteraard rekening met de verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving. Kennis en onafhankelijkheid van de arbeidsdeskundige worden geborgd door lidmaatschap van de beroepsvereniging (NVvA), registratie (SRA) en evt. certificering.