Gevolgen WIA voor de werkgever

Gevolgen van de toekenning van WIA voor de werkgever

De keuring na een periode van ziekteverzuim is een belangrijke gebeurtenis. Na twee jaar komt de werknemer bij het UWV voor de keuring. Daarbij wordt bepaald wat de betreffende werknemer nog wél kan doen. Hoeveel geld hij nog kan verdienen, gegeven de beperkingen die er zijn. Op basis daarvan wordt het uitkeringspercentage berekend. Zeker is dat dit ingrijpend is voor de werknemer. (Gedeeltelijke) afkeuring, geen salaris meer maar (aanmerkelijk) minder uitkering, de druk om ander werk aan te vinden, etc.

Ook voor de werkgever is dit echter een belangrijk moment. Bij de keuring wordt ook bepaald of, hoeveel en hoe lang deze nog voor de (gedeeltelijk) afgekeurde werknemer moet betalen. De werkgever betaalt namelijk nog tot tien jaar na de keuring de uitkering die door het UWV wordt verstrekt. In het slechtste geval betaalt de werkgever dus dertien jaar lang de werknemer, zonder dat daar een tegenprestatie in de vorm van werk tegenover staat: twee jaar (104 weken) wachttijd, eventueel een jaar verlenging (als een loonsanctie wordt opgelegd) en daarna tot tien jaar via de gedifferentieerde premie aan de belastingdienst.

Consequenties voor de werkgever bij:

  • WGA < 35%: de werknemer krijgt geen uitkering. De werkgever wordt niet doorbelast voor de WGA-lasten.
  • WGA 35-80%: de werknemer krijgt een uitkering. De kosten daarvan worden (met twee jaar vertraging) tot maximaal 10 jaar bij de werkgever in rekening gebracht. Dit gebeurt via de gedifferentieerde WGA-premie, die door de belastingdienst wordt geïnd.
  • WGA > 80%: idem
  • IVA (80-100%): de werknemer krijgt een uitkering, de kosten daarvan worden niet bij de werkgever in rekening gebracht.

Het is belangrijk dat de werkgever in de gaten houdt voor wie hij de uitkering krijgt doorbelast en om goed te registreren welke ex-werknemers een WAO of WIA uitkering krijgen. Het periodiek doorlopen van de dossiers en deze op actualiteit (laten) onderzoeken is belangrijk. Daardoor kan op het juiste moment eventueel actie ondernomen worden richting UWV en/of belastingdienst.

Geplaatst in Nieuws.