Meerwaarde van VisieFit Arbo

Onze meerwaarde ligt in het feit dat wij niet alleen deskundig zijn in verzuimbegeleiding, maar dat wij ook een aantal aanvullende diensten in huis hebben op het gebied van verzuimpreventie. Daarmee kunt u werken aan het fit en gezond houden van uw medewerkers.

Zo is VisieFit Arbo onder andere gekwalificeerd om medische keuringen af te nemen, doen wij werkplekonderzoek en geven wij veiligheidsadviezen. Daarnaast werken wij nauw samen met VisieFit, een adviesbureau op het gebied van fysieke belasting. De bij VisieFit werkende (bedrijfs)fysiotherapeuten hebben specifieke kennis op het gebied van ‘arbeid en gezondheid’. Zij kunnen u en uw medewerkers professioneel begeleiden bij het bereiken van een gezonde balans tussen inspanning en draagkracht.

Dit bevordert herstel bij ziekte en verkleint de kans op verzuim aanzienlijk. Ook dragen wij er zorg voor dat er, wanneer dat nodig is, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, fysiotherapeuten en andere specialisten ingeschakeld worden om uw werknemers te begeleiden bij hun herstel.