Onderzoek

Welke onderzoeken kunnen wij voor u uitvoeren?

Werkplekonderzoek

Een goede werkplek is essentieel bij het voorkomen van aan werk gerelateerde klachten, zoals lage rugklachten en KANS (voorheen RSI). De specialisten van Visiefit Arbo kunnen werkplekken inventariseren en advies uitbrengen over hoe deze eventueel aangepast kunnen worden. Ook geven zij u en uw werknemers voorlichting over een juiste werkhouding en werkwijze en inzicht in werk- en persoonsgebonden gezondheidsrisico’s.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wanneer een arbeidsongeschikte medewerker herstellende is, is het belangrijk dat er gekeken wordt of deze medewerker zijn werk op den duur volledig kan hervatten of dat er aangepast of ander werk nodig is. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft daar verder richting aan.

Een dergelijk onderzoek geeft inzicht in de belasting van functies en taken van een baan en zet die af tegen de belastbaarheid van de werknemer. Aan de hand van die uitkomst stelt de arbeidsdeskundige vast of er voor de verzuimende medewerker mogelijkheden tot (aangepast) werk zijn binnen de organisatie. Of dat een re-integratietraject buiten de organisatie wellicht meer kans van slagen heeft.
Het advies van de arbeidsdeskundige kan leiden tot inzet op re-integratie bij de eigen werkgever (1e spoor) of extern (2e spoor).

De meerwaarde van een arbeidsdeskundige ligt in het feit dat deze objectief signaleert en onafhankelijk advies uitbrengt. Daarom kan de arbeidsdeskundige de aangewezen persoon zijn om mee te zoeken naar oplossingen voor werkgevers en werknemers op het gebied van re-integratie. Daarbij houdt de arbeidsdeskundige uiteraard rekening met de verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een PMO heeft, zoals de naam al zegt, een preventief karakter. Met een PMO worden gezondheidsrisico’s in het werk vroegtijdig opgespoord, waardoor klachten en dreigend verzuim voorkomen of beperkt kunnen worden. Het PMO dat Visiefit Arbo uitvoert is maatwerk. Aan de hand van de werksituatie binnen het bedrijf geven wij vorm aan het onderzoek. Op die manier vertellen de uitslagen van het onderzoek ook echt iets over uw bedrijf en uw werknemers.

Risico- Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)

Zoals het bekende gezegde ‘Waar gewerkt wordt, vallen spaanders’ vertelt, brengt ieder werk risico’s met zich mee. Die risico’s kunnen bedrijfsmatig van aard zijn, maar kunnen ook op het gebied van veiligheid en gezondheid spelen. Het maken van een RI&E geeft u inzicht in welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s er binnen uw bedrijf spelen en hoe deze opgelost kunnen worden. Daarbij helpen onze adviseurs u graag bij het opstellen van beleid en het beantwoorden van vragen op gebied van veiligheid en gezondheid.