Ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid?

Hoe verloopt ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid? Veel mensen weten wel van het opzegverbod bij ziekte. Er is geen opzegverbod wanneer een werknemer/ster zich ziek meldt ná indiening van het (complete) ontslagverzoek bij het UWV om bedrijfseconomische redenen of wanneer een zieke werknemer/ster weigert mee te werken aan de re-integratie.

Na 104 weken eindigt de ontslagbescherming bij ziekte (tenzij sprake van uitstel of loonsanctie). De werkgever kan dan toestemming voor ontslag aanvragen bij het UWV. Dat verleent alleen toestemming voor ontslag wanneer:

  • de werknemer/ster niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten;
  • herstel niet binnen een periode van 26 weken is te verwachten;
  • de werknemer/ster niet herplaatsbaar is in de eigen organisatie binnen een periode van 26 weken, ook niet door middel van scholing.

De werkgever moet aantonen dat hij genoeg gedaan heeft om het ontslag te voorkomen en de redenen voor ontslag onderbouwen. Na 104 die weken stopt wel de loondoorbetalingsplicht van de werkgever. Maar als het UWV geen toestemming geeft voor ontslag, dan blijft de werknemer/ster gewoon in dienst. De werknemer/ster heeft twee weken tijd om verweer te voeren bij de ontslagaanvraag.

Afwijkend voor oudere werknemers/sters: als een werknemer/ster na de AOW-gerechtigde leeftijd is blijven werken, geldt een periode van 13 weken opzegverbod bij ziekte.

Geplaatst in Nieuws.