Re-integratie

Wellicht kan een arbeidsongeschikte werknemer weer (eventueel gedeeltelijk, of in aangepaste taken) gaan werken. Soms kan betrokkene -gezien de bestaande beperkingen- niet meer in het eigen werk uitvoeren. Dan wordt gewoonlijk een specialist ingezet om ander passend werk bij de eigen werkgever (zgn. ‘spoor 1’) en/of een andere werkgever (‘spoor 2’) te zoeken. Die baseert zich onder andere op het door de arbeidsdeskundige opgestelde advies.