Rijbewijskeuringen

Bij het aanvragen of verlengen van een rijbewijs is in sommige gevallen een medische keuring vereist:

  • 75-plusser (rijbewijs A, B en B+E)
  • Bij gezondheidsbeperkingen (rijbewijs A, B en B+E)
  • Voor het ‘groot rijbewijs’ (rijbewijs C, D en E) elke vijf jaar

De rijbewijs keuring voor het ‘groot rijbewijs’ moet uitgevoerd worden door een bedrijfsarts.

Tijdens de medische keuring voor het rijbewijs wordt onderzocht of te keuren persoon zelfstandig en veilig een voertuig kan besturen. Om eventuele gezondheidsrisico’s en lichamelijke afwijkingen in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts een lichamelijk onderzoek. Ook wordt de bloeddruk gemeten, urine onderzocht en worden de ogen gecontroleerd. De keuring vindt plaats conform de Regeling Eisen Geschiktheid(CBR).

Het gehele proces van aanvraag tot eind kan enkele maanden in beslag nemen, er zijn immers verschillende instanties betrokken. Wij adviseren daarom ruim voor de uiterlijke verlengingsdatum de aanvraag in gang te zetten.

 

Benodigd voor de rijbewijskeuring:

  • Ingevulde ‘eigen verklaring’ CBR (te koop bij gemeente of CBR)
  • Potje urine
  • Identiteitsbewijs / rijbewijs
  • Eventuele gebruikte medicijnen
  • Bril of contactlenzen (incl. lensvloeistof)

 

De rijbewijskeuring is een kleine keuring, die plm. 15 minuten in beslag neemt. De arts controleert uw ogen, uw bloeddruk, uw lengte/gewicht en uw urine op glucose. Daarnaast beoordeelt de arts het functioneren van uw armen, benen en wervelkolom. De keuringsformulieren stuurt u op naar het CBR. De medisch adviseur van het CBR beslist of u bent goedgekeurd.

Als u bent goedgekeurd en er geen nader onderzoek noodzakelijk is, ontvangt u een ‘Verklaring van Geschiktheid’ van het CBR, waarmee u uw rijbewijs kunt verlengen via de gemeente. Dit rijbewijs is dan maximaal vijf jaar geldig. Bij verlenging is een nieuwe keuring vereist. Het kan overigens zijn dat het CBR aanvullende informatie nodig heeft. In dat geval kan nader onderzoek nodig zijn.

De keuring voor het ‘groot rijbewijs’ neemt iets meer tijd in beslag.