Uitleg over Veiligheid

Zoals het bekende gezegde ‘Waar gewerkt wordt, vallen spaanders’ vertelt, brengt ieder werk risico’s met zich mee. Die risico’s kunnen bedrijfsmatig van aard zijn, maar kunnen ook op het gebied van veiligheid en gezondheid spelen. Het maken van een RI&E geeft u inzicht in welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s er binnen uw bedrijf spelen en hoe deze opgelost kunnen worden. Daarbij helpen onze adviseurs u graag bij het opstellen van beleid en het beantwoorden van vragen op gebied van veiligheid en gezondheid.