Veiligheid

Onze aanpak

 VisieFit Arbo maakt afspraken op maat. We maken afhankelijk van de wensen een voorstel ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden. Opstellen van de RI&E, toetsen ervan, advies over ergonomische aspecten verbonden aan het werk, etc.

Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Medewerkers moeten hun werk kunnen doen zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen.  Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor die gezonde en veilige werkplek. De werkgever moet zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan het op een veilige manier benutten van deze omstandigheden en op een veilige manier zijn werkzaamheden verricht.

 

Onze diensten op het gebied van veiligheid op een rijtje:

  • Inzet van een veiligheidsdeskundige voor het maken van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie incl. Plan van Aanpak.
  • Inzet van een (senior) veiligheidskundige voor het opstellen van beleid en het beantwoorden van vragen op gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Uitvoeren van werkplekonderzoek, adviseren over aanpassingen.
  • Toetsen van de opgestelde RI&E.

 

VisieFit Arbo streeft naar langlopende relaties. Dit betekent dat wij ons voorafgaand aan een samenwerking gedegen verdiepen in een organisatie en haar medewerkers om daarna samen met de opdrachtgever een goed plan van aanpak op te stellen. Dit doen wij graag in een sfeer van openheid en vertrouwen. Alleen zo denken wij de kwaliteit te kunnen leveren waar wij voor staan.