Verzuimbegeleiding

Onze diensten op het gebied van verzuimbegeleiding op een rijtje:

  • Registratie en coördinatie van de aanpak van ziekteverzuim binnen uw organisatie conform actuele wet- en regelgeving.
  • Adequate en zorgvuldige dossiervorming, mede in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA.
  • Inzet van bedrijfsartsen om de situatie van uw arbeidsongeschikte medewerker(s) te monitoren.
  • Inzet van specifieke deskundigheid om een spoedig herstel te bevorderen. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van onder andere psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten, ergonomen en arbeidsdeskundigen.
  • Bedrijfsfysiotherapie om uw medewerkers onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten te laten revalideren of om hen preventief te laten trainen.
  • Werkplekonderzoek om aan werk gerelateerde klachten, zoals lage rugklachten en KANS (voorheen RSI) te voorkomen.
  • Uitvoeren van preventief medisch onderzoek om gezondheidsrisico’s in het werk vroegtijdig op te sporen, waardoor klachten en dreigend verzuim voorkomen of beperkt kunnen worden.
  • Re-integratiebegeleiding bij het zoeken van ander werk voor uw arbeidsongeschikte medewerker(s), waarbij rekening wordt gehouden met de verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.
  • Arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen of betrokken arbeidsongeschikte werknemer kan hervatten in het eigen of in ander werk, gebaseerd op het advies van de bedrijfsarts.
  • Inzet van de diëtiste/lifestyle coach wanneer daartoe aanleiding bestaat om onder begeleiding te werken aan het gewicht.

Onze aanpak

VisieFit Arbo maakt afspraken op maat. Wanneer u ons de verzuimbegeleiding voor uw organisatie uit handen geeft, inventariseren wij allereerst waar u als bedrijf specifiek behoefte aan heeft. Hoe is het verzuimbeleid binnen uw bedrijf? Hoe is het ziekteverzuim op dit moment? In welke mate wilt u als bedrijf betrokken zijn bij de begeleiding van zieke medewerkers? Wilt u investeren in verzuimpreventie? Dit zijn allemaal vragen die wij stellen om uw wensen in kaart te brengen. Deze staan immers centraal bij het bepalen van onze aanpak.

Wanneer wij goed in beeld hebben wat u van ons verlangt, stellen wij een dienstenpakket samen dat goed op deze wensen aansluit. Afhankelijk van de situatie kan dit pakket bestaan uit het enkel uit handen nemen van de verzuimbegeleiding voor uw organisatie, maar mogelijk ook uit andere, aanvullende diensten. Denk daarbij aan het uitvoeren van werkplekonderzoek en medische keuringen, het onder begeleiding laten trainen van uw medewerkers of het geven van adviezen over veiligheid. Zo bieden wij iedere organisatie verzuimbegeleiding op maat.

VisieFit Arbo streeft naar langlopende relaties. Dit betekent dat wij ons voorafgaand aan een samenwerking gedegen verdiepen in een organisatie en haar medewerkers om daarna samen met de opdrachtgever een goed plan van aanpak op te stellen. Dit doen wij graag in een sfeer van openheid en vertrouwen. Alleen zo denken wij de kwaliteit te kunnen leveren waar wij voor staan.