WGA en eigenrisicodrager

Werknemers hebben recht op loondoorbetaling gedurende twee jaar tijdens ziekte. Dit is de zgn. wachttijd van de WIA. Daarna volgt evt. keuring en een WGA-uitkering (WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) van het UWV. De hoogte daarvan is o.m. afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage. De WGA-uitkering wordt via de gedifferentieerde WGA-premie door de belastingdienst gedurende maximaal 10 jaar aan de werkgever doorbelast. De werkgever heeft geen invloed op de toegekende uitkering, het UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke (ex-) werknemer (met een vast dienstverband). Sommige werkgevers kiezen er voor zelf verantwoordelijk zijn voor de WGA-uitkering en de re-integratie vanĀ (ex-) werknemers. Zij worden danĀ ‘eigenrisicodrager’ en hebben meer grip op de kosten en re-integratie van werknemers met een WGA-uitkering. De werkgever is na toekenning van de uitkering (gedurende 10 jaar) verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte (ex-) werknemer. Zodra de re-integratie geslaagd is, stopt de verantwoordelijkheid van de werkgever en vervallen de kosten van de uitkering en re-integratie. Ter dekking van de kosten kan eventueel ook een verzekering worden afgesloten. Eventueel kan het WGA-casemanagement ondergebracht worden bij een arbodienst.

Op UWV.nl is een checklist te vinden. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op UWV.nl/erd, maar natuurlijk ook bij gespecialiseerde adviesbureaus.

Geplaatst in Nieuws.